Jag hoppas att vi kan arbeta tillsammans

Svar på insändare från undersköterska på Ytterbyhemmet med rubriken ”Gör något åt vår arbetssituation innan det är för sent”. Jag…