Jag är stolt över att tryggt ta Kungälv in i en ny tid

Svar på insändaren från Anders Holmensköld (M), Gun-Marie Daun (KD) och Ove Wiktorsson (C) i KP 3 april. Jag vill…