Ingen tar övergripande ansvar för psykiskt sjuka

Vi i anhörigföreningen Handen vill göra politiker och berörda uppmärksamma på hur våra närstående hamnar ”mellan stolarna” inom vård och…