Ingen har glömt er!

Svar till personalen på Båtmansgärdet.

Nej, jag har inte praktiserat i vården med skyddsutrustning denna tid. Så tack för er starka, sanna och uppriktiga beskrivning om svett, skydd, skäll och slutkördhet – få förstår hur ni egentligen har det. Tack för att ni dygnet runt vårdar våra äldre, sköra och särskilt utsatta grupper i kommunen. Tack för de uppoffringar ni med familjer gör för våra medborgare.

Ingen har glömt er, eller alla 1350 anställda som varje dag, dygnet runt, årligen, ger vård och omsorg till ca 2000 medborgare på kommunens äldreboende, i hemtjänst, Lss, hemsjukvård etc.

Ni som vårdpersonal drar det tyngsta lasset av alla.

Detta är den största krisen i modern tid och kommer påverka er och förändra samhället för lång tid framöver. Förutom direkta personliga berättelser, telefonsamtal, e-brev från medarbetare inom skola, vård och omsorg får jag dagliga rapporter från krisledningsmöten (sedan februari).

Under våren hade vi en utmaning att klara få fram 1000-tals matportioner till barn och äldre när 40 procent av personalen var sjuk. Nyss fick jag stänga en skola för att personalen var sjuk. En fredagkväll nyligen beslutade jag i min roll att stänga all icke nödvändig kommunal verksamhet, konstiga, svåra, ovanliga men viktiga beslut för att dämpa smittspridningen och skydda befolkningen. De rapporter jag får delges varje dag alla politiska ledare i hela kommunen. Politiskt samarbetar vi, för att ni som medarbetare, chefer, fackliga skall kunna få så stor arbetsro och fokus på er svåra uppgift som möjligt.

Som ordförande i kommunstyrelsen har jag med andra, ett stort ansvar för Kungälvs 47 000 medborgare. All kommunal verksamhet ska säkras, skolor, vattenverk, elbolag, socialtjänst, allt skall fungera och det gör det, kommunens 4000 medarbetare gör fantastiska insatser varje dag. I nuläget är det generellt stabilt och tryggt inom kommuns andra verksamheter gällande pandemin. Men inom i delar inom sektor Trygghet och Stöd, där ni jobbar, är det som ni nu beskriver, ingen tid för återhämtning, saknas personal och dessutom ska en oro hanteras på alla de sätt.

Ingen har glömt er. Det är ni som skyddar våra medborgare, det är ni som sliter hårdast och utsätter er för de största riskerna i denna internationella pandemi, numera med ett muterat supersmittsamt virus. Ansvaret i detta läge vilar tungt på var och en av oss, att göra och leva så säkert och tryggt som det bara går, inte minst för att ni inom omsorgen skall klara er dagliga svåra utmaning.

Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen, ni är värda varenda krona, inte minst i det nyss tecknade avtalet där alla kommunals medlemmar bl.a. fick ett engångsbelopp om 5500 kr och ex centrala villkorsförbättringar för nattarbetare gällande kortare arbetstid och semester. Jag både stödjer och välkomnar fler sådana överenskommelser. Enligt den information jag har idag är det inte aktuellt att aktivera ett krisledningsavtal i Kungälv. Alla försöker nu göra det bästa av situationen. Positivt är att Kungälv har fått en permanent kvalitetshöjande statlig satsning på kommunens äldreomsorg med hela 18,6 miljoner nästa år och dessutom har vi fått 15 miljoner i äldreomsorgslyftet där vi ger ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Detta är historiskt stora tillskott och enligt min mening helt nödvändiga och mer behövs framåt, inte minst fortsatt fokus på er arbetsmiljö och rätten till heltidsjobb.  

Det som är riktigt bra är att vaccinet trycks nu in i armarna på folk, vi har erfarenhet och hyfsad skyddskapacitet. Tack för ert brev, er beskrivning. Var och en av oss måste med er berättelse inse allvaret, avstå från så mycket vi kan och göra det vi måste så säkert det går.

Jag litar på er, ert ansvarstagande och kompetens. Sådant skall också löna sig, det är bra att ni trycker på. Det behöver jag och många andra höra och förstå.

Miguel Odhner (s)

Kommunstyrelsens ordförande