Ingen av de boende har önskat sig fiber

Svar till Snezana Hadziselimovic angående tv-utbud på äldreboenden. Fiber ger mer valmöjligheter, det är OK. Men för att kunna utnyttja…