I politiktoppen sparas det inte

Spara 2019, lika för alla? Nej,  inte i politiktoppen. Holmensköld säger att nästan ingen Kungälvsbo kommer märka besparingarna, tänker han…