I år klimatfastar vi i Equmenia-kyrkan

FN:s klimatpanel IPCC visar i sin nya rapport att om den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader krävs snabba…