Hurra, Gamla kyrkogården rustas upp!

Föreningen Gamla Kungälv har vid flera tillfällen pekat på att den Gamla Kyrkogården i Fontin har sett förfärlig ut. På…