Hur tar kommunen sitt ansvar för de äldre?

Det är kommunens ansvar att se till äldres alla behov. Nu har Folkhälsomyndigheten bestämt att 70-åringar, och däröver, skall sätta…