Hur tänkte ni kring optimerad bemanning?

Skulle vilja veta hur de som startade optimerad bemanning tänkte? Att personal på boenden kanske inte tycker det är lika…