Hur tänker ni politiker när det gäller avlopp?

Utbyggnaden av det kommunala avloppet som påtvingas alla fastigheter inom verksamhetsområden medför stora miljöproblem. Ryaverkets kapacitet räcker inte. I en…