Hur tänker ni kring Kvarnkullen, politiker?

Jag vill återkomma med några kompletteringar till min insändare i KP 18/1 2019, gällande förutsättningarna för pensionärsföreningarna som önskar hyra…