Hur kan vi inte satsa på eleverna i tid?

Vi har i kommunfullmäktige tagit beslut om strategiska mål. Det första lyder ”Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande”.

Hur får ni i majoriteten ihop detta med att dra ner på elevassistenterna som gör det viktiga jobbet på golvet och, som Anna Vedin sa i KP 201113, istället anställa en chef som ska jobba med stödenheter? Hon säger vidare att dialogen med skolförvaltningen är bra men att hon inte bestämmer över rektors inre arbete! Men hur ska skolornas rektorer trolla med knäna med de medel de får tilldelade av er underdimensionerade budget?

Hur tror ni att dessa barn som behöver extra stöd och stimulans ska klara sig ensamma i en stor klass? Hur blir de sedda varje dag? Hur kommer de att få hjälp med att nå målen? Hur ska en ensam lärare i klassrummet kunna tillgodose alla barns behov? Både de som har behov av extra stöd, men självklart även de som behöver extra stimulans och svårare uppgifter så att de inte ska tröttna på skolan för att den är för lätt?

Vi har sagt det förut – om man inte satsar på barnen direkt i årskurs ett och ser till att de knäcker läskoden, blir hela skolgången lidande i alla ämnen! Läsförståelsen sjunker, man tappar självförtroendet, börjar skolka och livet i ett utanförskap börjar alldeles för tidigt. Vi har forskning på hur mycket en elev i Kungälvs kommun kostar i framtiden om den misslyckas i skolan och hamnar i utanförskap. Det krävs bara att du som elevassistent/ lärare lyckas rädda en enda elev från ett liv i utanförskap, så har samhället tjänat in din livslön. Hur kan vi inte satsa på barnen/eleverna i tid? Kungälvs kommun bryter mot Skollagen varje dag, då vi inte ger alla elever det stöd och den stimulans som de har rätt till.

Ett annat strategiskt mål som ni i majoriteten säger är uppfyllt är att ”Kungälvs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats”. Hur får ni ihop det med alla insändare och artiklar som kommit in i KP den senaste veckan? Välkommen ut på golvet till alla lärare, Anna Vedin, och presentera gärna den undersökning som du säger ger Kungälv en av de 25 bästa i Sverige! Till dess litar vi på Lärarförbundets ”Sveriges bästa skolkommun” som tydligt visar att Kungälv tappat från plats 148 till 214 i antal godkända elever, meritvärde år 9 från plats 101 till 211 och elever som fullföljt gymnasium från plats 148 till 197. Allt under er mandatperiod!

Ancy Wahlgren

Ewa Wahlin

Utvecklingspartiet