Hur blir personalpolitiken med den nya majoriteten?

Moderaterna, Centern och Socialdemokraterna bildar en majoritet med löftet att ordna upp ekonomin. Denna mandatperiodens kamp med att få en…