Hur används våra gemensamma pengar?

Ordet kommun kommer från latinets ord ”communis” och betyder gemensam. Påminner om att man tidigt insåg, att vissa saker kunde…