Hot och våld ökar drastiskt i Närhälsans receptioner

Vision känner oro för sina medlemmars säkerhet med Närhälsans nuvarande policy att ha öppna receptioner. Hot och våldssituationer för Visions…