Höj priserna i stadshusets café

Om nu inte kommunen kan betala 400 000 kr/år för att våra pensionärer som behöver och betalar avgift för hemtjänst…