Hjälp oss, vi sjunker!

Vi på Kungälvs sjukhus avd 5 undrar hur ni som bestämmer tänker lösa vår hopplösa situation. Sedan 2,5 år har…