Har ni glömt oss som vårdar covidsjuka på kommunens äldreboenden?

Öppet brev till kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S).

Vi har en fråga till dig och till alla politiker i Kungälvs kommun. ”Hur högt värderar ni oss, vårdpersonal som jobbar med covidsjuka inom kommunen? Har ni lyckats att glömma oss?”

Medarbetare i Västra Götalandsregionen, som arbetar i skyddsutrustning med inneliggande smittsamma covid-19-patienter får 500 kronor i extra ersättning per arbetat pass. 

Vi har sedan i april jobbat med skyddsutrustningen på ett av kommunens boende, Båtsmansgärdet. Nu har våra pensionärer insjuknat i covid och det är vi vårdpersonal som tar hand om dem. Vi, all personal, går i skyddsutrustning hela dagarna. Har ni någonsin testat själva hur det känns? 

Vi är utsatta för covidvirus på vår arbetsplats. Vi går fullt munderade i plast hela dagarna och det är svettigt och klibbigt under. Det är svårt att få tillräckligt med luft i munskydden, det immar under visiret och det svartnar för ögonen. Vi ”badar” händerna i handsprit och de torra sprickorna gör förbannad ont. Men vi klagar inte, vi fortsätter att kämpa och hålla ihop trots att vi vanligtvis bara får kritik från utomstående. Efter arbetsdagens slut är vi utmattade i huvudet och slut i kroppen, vi går hem och orkar inte ta hand om våra barn eller umgås med våra familjer. Vi går och lägger oss för vi är helt slutkörda. Vi orkar inte att hålla oss vakna. Vi ser våra arbetskompisar falla bort en efter en och insjukna på jobbet i den hemska sjukdomen. 

Vi tar hand om kommunens äldre invånare som är sjuka i covid-19. Vi sätter våran hälsa på spel, går från julborden och våra familjer för att ta hand om covidsjuka. Vi vet nu hur det ser ut att vara sjuk i sjukdomen som kallas corona. Vi vet vad covidhosta och andningssvårigheter betyder.

Det är vi som ser i coronas ansikte varje dag. Det är vi som hjälper våra gamla att kämpa mot den hemska sjukdomen. Det är vi som är deras hjälp och kanske deras enda hopp.

Hur högt värderar ni oss vårdpersonal, som är där och kämpar mot sjukdomen varje dag. Varför glömde ni bort oss? Eller låtsas ni att vi inte finns? Vad är det för skillnad på oss som vårdar covidsjuka på kommunens äldreboende jämfört med dem som vårdar covidsjuka på lasarettet? När tänker ni att ge oss någon ersättning för det jobbet vi utför under pandemin?

Ge oss svaret Miguel Odhner! 

Personalen på Båtsmansgärdet Miguel Odhner svarar: Ingen har glömt er!