Håll sjuka barn hemma – av hänsyn till andra

Vintern är en tid då sjukdomar frodas och många blir sjuka. Detta märks särskilt på förskolorna där många barn drabbas…