Gilla läget och fortsätt sopsortera

Svar på insändaren ”Därför slutar jag sopsortera” i KP fredag 15 mars. Men snälla nån, är tappen i containerns öppning…