Fredkullaskolan har beredskap

Klargörande med anledning av Kungälvs-Postens flyktiga omnämnande av Fredkullaskolan i artikeln “Högstadieelever läser på distans” tisdag 12 januari.

Fredkullaskolan har beredskap att övergå till distansundervisning i högstadiet om det krävs. Detta vill vi poängtera efter artikeln i Kungälvs-Posten som medvetet eller omedvetet antyder bristande beredskap.

Beslutet att upprätthålla närundervisning bottnar i Fredkullaskolans erfarenhet under pandemin hittills, den aktuella situationen på skolan och våra möjligheter att både förstärka befintliga åtgärder och genomföra ytterligare anpassningar för att förebygga smittspridning. Vi bevakar utvecklingen noggrant och för det fall att situationen förändras är våra högstadieelever rustade för en snabb övergång till distansundervisning, då majoriteten har tillgång till dator i hemmet alternativt har möjlighet att låna av skolan.

Fredkullaskolans styrelse