Fortfarande mörkt på gångvägen

I K-P den 26 oktober 2018 skriver ”Ett ljus i mörker” att det vore önskvärt om Kungälv kunde bli en…