Företagen måste ha en buffert

I dessa dagar blir man påmind om hur viktigt det är att ha cirka två månadslöner sparade som man enkelt…