Företagare kan inte gnälla sig till en bättre framtid

Svar på insändaren ”Ge småföretagen bättre villkor”. Stort tack till vårdpersonalen i Kungälv, det finns ingen smitta på äldreboenden idag….