Fler skolbarn = mer trafik genom Kode

Den nya skolan i Kode ska inneha låg- och mellanstadiet. Alltså dubbelt så stor som nuvarande skolan. Det behövs större skolgård, personalparkeringar och avlämningsplatser. Dessutom ligger två förskolor intill nuvarande skolan. Dit måste föräldrarna varje morgon ta sina barn (curlade eller inte).

Vad händer om skolan behöver byggas ut om 10 år?  Eventuellt högstadie byggas? Bygga nya vägar vet vi av erfarenhet tar lång tid. Visst ska man vara rädd om jordbruksmark men med sunt förnuft. Dags för Wiktorsson att göra ett studiebesök vid nuvarande Kodeskolan klockan 7-8 en vanlig skoldag!

Kodebo