Finns det någon gräns för exploateringen?

Jag har en fråga till våra politiker angående vår kraftigt växande kommun. Finns det någon gräns för hur mycket naturområde…