”Fel att kommunen inte tagit ut marknadsmässig hyra”

KP har senaste tiden rapporterat om en tvist mellan en företagare som hyr en fastighet av kommunen och den kommunala…