Exploatörens ekonomi ska inte bestämma stadsbilden

Om politikerna får som de vill kommer det planerade höghuset få 23 våningar istället för 18 enligt gällande detaljplan. Tjänstemän…