En glädje att få hjälp att handla

Att vara i den så kallade riskzonen, innebär ju bland annat att man inte ska sticka näsan in i butiker….