En cykelbana måste komma före en pontonbro

Ska det byggas pontonbro över Nordre Älv vid Kornhalls färja – då får ni bygga en gång- och cykelväg Kärna-Kornhall…