"Sedan vi första gången hörde att majoriteten ville bygga en sammanhållen högstadieskola har vi sagt nej", skriver Anna Vedin och Monica Haraldsson, Moderaterna. Arkivfoto

”Det ska finnas flera högstadieskolor i Kungälv”

Sedan vi första gången hörde att majoriteten ville bygga en sammanhållen högstadieskola har vi sagt nej. Vi tror inte att en sådan skola är bra för elever, pedagoger och övrig personal. På onsdagens kommunstyrelse presenterades en fördjupad förstudie i frågan. Vi godkände förstudien då vi anser att den lyfter fram argument för att en sådan skola inte skall byggas. För att vara tydliga lade vi följande anteckning;

”Då befolkningsprognosen pekar på en expansiv befolkningsökning i Kungälvs kommun frågar vi oss; Hur många elever kan finnas på en skola? M, C och KD anser att förstudien inte har något elevperspektiv. Eleverna har rätt att bli sedda, känna sig trygga och naturligtvis få ta del av en pedagogiskt bra undervisning i bra och ändamålsenliga lokaler. Med den befolkningstillväxt som syns i Kungälvs kommuns prognoser blir vår fråga också, När behövs det byggas ytterligare en högstadieskola?

I förstudien framgår att det inte finns någon tillräckligt stor och lämplig yta för en skola av den storleken. De ytor som studien pekar på som skulle kunna vara aktuella innebär att eleverna får ta sig över farliga vägar och korsningar samt får långa, komplicerade och tidsödande resor.

I studien framgår att för att kunna genomföra en superskolebyggnation skall resurser flyttas från våra kommundelar till centralorten. En konsekvens av detta, förutom de vi tidigare skrivit, är att byggnation av fullstora idrottshallar och allaktivitetshus i våra serviceorter inte kommer att bli av. För M, C och KD är det viktigt att det finns skolor och idrottshallar i våra kommundelar och att eleverna skall kunna välja vilken skola man vill gå på. Vi vill ha ett levande Kungälv med levande serviceorter.

Vi ser i förslaget till beslut att förvaltningen bedömer att det inte finns ekonomiskt utrymme för att genomföra en sammanhållen högstadieskola. En uppfattning som vi delar och har fört fram sedan vi hörde om projektet första gången.  Tyvärr har vi från majoriteten fått höra att vi ropar ”Vargen kommer…..”

Vi vill se en redovisning av vad förstudien har kostat i både pengar, tid och resurser.

Anna Vedin (M)

Vice ordförande Bildningsutskottet

Monica Haraldsson (M)

Ledamot Bildningsutskottet

Relaterade artiklar
Fler artiklar