Det räcker inte att sopsortera

Det är oroande att det ibland råder en uppfattning om att man gör vad man kan för miljö och klimat när man sopsorterar. Det är bra att sopsortera och förpackningsindustrin har delansvar för våra sopor. Men genom vår enskilda konsumtion har vi också stort ansvar.

Vill man ta ansvar och hjälpa till att stoppa den negativa utvecklingen av klimat- och miljöförändringarna så behöver man värdera alla aspekter av sin livsstil. Hur man äter, klär sig, reser (transportslag), möblerar och värmer upp sitt hem. Vid konsumtion måste man ställa sig frågan; Är detta bra för miljön? Självfallet finns det bättre och sämre konsumtionsval att göra men alla kan påverka och våra enskilda val har stor betydelse för utvecklingen. Vi behöver ställa oss frågan om vad som verkligen är nödvändigt att handla/konsumera. Vi är alla ”lurade” in i en konsumtionslivsstil.

Annika