Det finns plats för fler i motionsspåren

Svar till TE gällande ridning på motionsslingor i Kärna och Fontin.

Du skriver att du själv tränar mycket och trivs i motionsspåret, kanhända att fler vill kunna ta vara på den möjligheten? I Kärna motionsspår är det åtminstone tämligen öde, så plats för fler finns nog, även i Fontin. Som jag skrev kan ett spår anläggas bredvid befintligt spår. Hästgödseln är nog det minsta problemet, snarare en tillgång för naturen och kan lätt sparkas åt sidan, av ryttaren naturligtvis.

Du skriver också om att cyklister i så fall ska få tillgång till spåren vilket inte alls är nödvändigt. Cykelvägar finns det ju redan gott om i kommunen, hur ofta de används är en annan sak. Tyvärr cyklar en del redan på ridvägar vilket inte är tillåtet (läs ridvägar i andra kommuner där de finns). Det resulterade i en hästs död häromåret då den skrämdes av just en cyklist.

Men jag tror inte att du behöver oroa dig faktiskt, några ridvägar kommer inte att byggas så länge jag känner den här kommunen rätt, så jag tänker att du även fortsättningsvis får njuta ifred i Fontin. Dock tror jag ändå att hästar hade varit ett trevligt inslag i naturen för många, även de som inte rider. Som Winston Churchill en gång sa: ”Det är något i hästens yttre som är bra för människans inre.”

”Googla gärna på ”hästsporten i Sverige””