Det är inte demokrati

Svar till Erika Sjöblom (S) i KP den 14 december. Precis det svar jag väntade mig, kunde näst intill skrivit…