Det är E6 som är flaskhalsen – inte Kungälvsmotet

Jag ställer mig frågande till lösningsförslaget av vägen mellan Ekelöv och Kareby. Vad är det man vill få bukt med?…