Den som har makt att ta beslut måste ha kurage att backa bandet!

Inse – Vilja – Våga. Dessa tre steg är relevanta i alla förändringsprocesser. I VA-taxefrågan har ledande politiker, redan innan…