Den skattefinansierade tryggheten minskar

Svar på Miguel Odhners (S) insändare i KP den 27 augusti. Jag uppskattar Miguels visioner och ambitioner men delar inte…