Den gröna konsumtionsväxlingen motarbetas

Internationellt diskuteras en grön konsumtionsväxling i de rika länderna, genom stora skattehöjningar som tvingar tillbaka den privata konsumtionen. Detta skulle…