Demokratin kan inte tas för given

Svar på Kenneth Gustafsons (v) insändare ”Vi måste utveckla de demokratiska formerna”. Trots att fattigdomen minskar och utbildningsnivån i världen…