"Vi hoppas på ett samlat politiskt stöd för en ny fabrik från Kungälvs kommun", skriver Morgan Andersson, Livsklubben Göteborgs kex. Foto: Stina Hylén

Debatt: ”Vi hoppas på stöd för ny fabrik i Kungälv”

Ägaren Orkla Confectionery & Snacks Sverige utreder möjligheten att flytta kexfabriken i Kungälv till Riga i Lettland där koncernen redan idag har kexproduktion. Om planerna skulle bli verklighet skulle det drabba de 350 anställda på fabriken varav 250 är medlemmar i Livs.

Utflyttningen av Göteborgs Kex till Lettland måste stoppas! Det är ett totalt feltänk att kalla sig hela Sveriges kexfabrik och samtidigt flytta produktionen utomlands. Det går helt enkelt inte ihop, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.

De anställda fick reda på inriktningsbeslutet under torsdagen 18 jan och klubbstyrelsen har sedan  suttit i små samtalsgrupper och pratat med medlemmarna.

Vi vet att fabrikerna i Lettland också är gamla och slitna och att det skulle behöva byggas en ny fabrik om man satsar där. Samma sak är det hos oss. Men vår fabrik ligger på det bästa strandläge i Kungälv och gör att Orkla i första hand bör förhandla fram ny tomt med kommunen och får därmed bra underlag för att bygga och verka i Kungälvsområdet långsiktigt.

Vi hoppas på aktivitet och ett samlat politiskt stöd för en ny fabrik från Kungälvs kommun av de lokala politikerna. Vi hoppas också få stöd från de svenska livsmedelshandlarna. Vi önskar också på att regeringen tar allvarligt på denna fråga. Att en svensk livsmedelsindustri som är kunglig hovleverantör med ett gammalt känt varumärke flaggas bort.

Kexfabriken har idag cirka 50 procent av kexmarknaden i Sverige. Företagsledningen motiverar planerna att flytta fabriken med att verksamheten i Kungälv är förenad med stora utmaningar. Vi från facken anser att det skulle vara en större utmaning att lämna Kungälv och Norden.

Morgan Andersson

Livsklubben Göteborgs Kex

Relaterade artiklar
Fler artiklar