Ett av klassrummen. Foto: Camilla Walldán

Debatt: Låt oss undersöka ett campus för högstadiet

Kungälv växer just nu snabbare än på mycket länge. Det är glädjande att människor vill bo och verka i vår kommun. Det innebär samtidigt stora – och angenäma – utmaningar. Skolan är ett exempel. Antalet elever kommer att öka mycket kraftigt de kommande åren. Nya skollokaler måste därför byggas och kommunens hela skolorganisation anpassas. Baracker är inget hållbart alternativ.

Utmaningen är särskilt stor för våra tre högstadieskolor. Idag görs ett fantastiskt jobb ute på skolorna. Men det sker samtidigt som skolorna brottas med trånga lokaler och stora svårigheter att rekrytera pedagoger. Det finns märkbara skillnader i betygsresultat mellan skolorna som inte har gått att jämna ut genom extra resurser. Så kan vi inte ha det. Miljöpartiet i Kungälv konstaterar att något annat måste till för att möta framtiden och ge Kungälvs alla ungdomar de bästa förutsättningarna att lyckas i livet. 

Den nuvarande organisationen med tre olika högstadieskolor bör skrotas. Alternativet är en enda organisation. Vi tror detta ger bättre förutsättningar för elever och lärare att få utbildning och kunna arbeta i en likvärdig – men inte likriktad – skolmiljö. 

Om en samlad organisation också innebär att det i framtiden byggs en enda skola på en och samma plats återstår att se. Det kan också innebära flera byggnader, på flera platser. Inriktningen bör dock vara att föra samman verksamheten till ett campus för högstadiet i Kungälv. Innan beslut tas bör skisser tas fram som gör det möjligt att diskutera för- och nackdelar. Kungälvsbor, elever och personal ska i ett tidigt skede ges möjlighet att göra sin röst hörd. 

En samlad organisation för högstadiet innebär ett viktigt strategiskt kliv för att skapa den bästa och mest framgångsrika högstadieskolan i Västsverige. Det är alla våra elever och skolans personal värda.

För Miljöpartiet i Kungälv

Maria Kjellberg

Carl Adiels

Relaterade artiklar
Fler artiklar