"Vad löser det att genom förbud stigmatisera människor?", skriver Pia Jacobsen (V) angående tiggeriförbud. Arkivfoto

Debatt: Ett tiggeriförbud löser ingenting

Moderaterna i Kungälv aviserar att man vill följa partikamraterna i Vellinge kommun nedför det sluttande planet och införa tiggeriförbud. Så vad löser det? Svaret är enkelt: det löser ingenting.

Att EU-medborgare använder sig av en av de fyra friheterna, nämligen den fria rörligheten för människor inom unionen, att förflytta sig och söka försörjning någon annanstans kan borgarna inte gärna se som någonting negativt. Utom när det gäller fattiga människor. Fattiga, utsatta människor med bristfälliga rättigheter i sina hemländer ska vi inte behöva se på våra gator och torg, enligt Anders Holmensköld är det otidsenligt. Jag skulle hävda tvärtom. Det är helt tidsenligt med tanke på den ojämlikhet, socialt och ekonomiskt, som breder ut sig i Europa idag. Och Kungälv är beläget i Europa, alltså inte undantaget för det som händer.

Att det inte finns vinnare i att människor sitter och tigger kan jag vara ense om. Men vad löser det att genom förbud stigmatisera människor, att få fattiga människor att bli betraktade som kriminella, att utsätta människor för ytterligare förtryck? Där lanseras inga lösningar av (M), varken lokalt eller på riksnivå.

Människor som söker finna en försörjning i något annat land gör det knappast för att provocera. De gör det av materiella behov. Och vi ska möta dessa människor med värdighet. Se varandra i ögonen och säga hej.

Lösningar är att arbeta multilateralt för att länder ska lägga resurser på att demokratisera samhällena, och skapa en jämlik och trygg tillvaro, för alla sina invånare. Samtidigt som vi i Sverige bemöter utsatta människor med stöd och hjälp genom att erbjuda lösningar för boende och övrig välfärd, med politiskt beslutade ekonomiska styrmedel ser till att en värdig tillvaro är till för alla som vistas i landet. Oavsett härkomst eller syfte till vistelsen. Att vi i politiska beslut har perspektivet jämlikhet, trygghet och medmänsklighet i fokus.

Pia Jacobsen (V)

Relaterade artiklar
Fler artiklar