Göteborg kex kan komma att flyttas. Foto: Stina Hylén

Debatt: ”Det vore bra om vi kunde komma överens”

I ett gemensamt utspel anklagar Anders Holmensköld (M), Maria Kjellberg (MP) och Morgan Persson (UP) kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (s) för att ge falska förhoppningar till de anställda vid Göteborgs kex. Jag tillbakavisa alla anklagelser om att det Socialdemokratiska kommunalrådet vill lura folk, för vad tjänar det till?

För Socialdemokratin kommer jobben alltid först. Jag vet att kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (s) oavsett hur denna allvarliga fråga slutar, uppriktigt vill kunna säga att kommunledningen verkligen gjort allt de kan. Jag vet att han under flera månader önskat ge kommunchef ett skarpt uppdrag och jag vet att dessa politiker haft olika uppfattning från början om hur, när, var och om kommunen ska agera skarpt för Kexen och jobben.

Enligt min bild har dyrbara månader förflutet. Det vi ser är ett uttryck av olika politiska förhållningsätt till en svår och allvarlig situation för jobben och Kungälv. Nu skall alla förtroendevalda få samma information vid kommunstyrelsens möte den 14 februari, så får kommunstyrelsen ta det därifrån. Jag tycker det vore bra att komma överens.

Erika Sjöblom

Ordförande för Socialdemokraterna i Kungälvs Arbetarekommun

Relaterade artiklar
Fler artiklar