Ove Wiktorsson och Isabella Carneström Edman, C, tycker att kommunen ska se över möjligheterna att låta Orkla bygga ut den befintliga fabriken, till exempel genom att avbryta planeringen av bostäder på Parkering syd. Foto: Stina Hylén

Debatt: ”Centern har inte gett upp i förväg”

Orkla har gått ut med ett pressmeddelande om att bolaget överväger att flytta Kexfabriken till Riga. Inget beslut har fattats och inga planer har  fastställs. Orklas pressmeddelande borde i stället  ses som en inbjudan till kommunledningen att hålla en dialog om att inte helt bygga in fabriken. Vad gör den ledande majoriteten då ? De går direkt på begravningen och beklagar sorgen.

När ett sådant läge uppstår bör man i stället se till vad som kan göras från kommunens sida för att förhindra en flytt. En sådan sak är att avbryta delar av planläggningen på Parkering Syd. De bostäder som ännu inte är byggda på Parkering Syd kommer inte att saknas av någon. Kexbageriet, de jobb och de skatteintäkter som fabriken genererar kommer däremot att saknas av många.

Vi kan förstå Kexbageriets oro då politiker gång på gång uttalar sig om att bebygga hela älvkanten, och på sätt bygga in fabriken och  minska dess expansionsmöjligheter. Vi ser självklart värdet av att bygga bostäder, men det finns många andra sätt att få fram bostäder på, utan att ta mark som kan användas till andra värden i anspråk. Det finns exempelvis många som väntar på planer om övergång från fritidshus till permanent boende och det finns många beviljade nybyggnads-detaljplaner i kö.

I detta läge måste vi välja. De uttalande som har kommit från Miguel Odhner ger sken av att Socialdemokraterna har släppt kampen och redan nu fokuserar på omställnings-stöd för de många anställda som riskerar att förlora sina arbeten vid en flytt. Kexbageriet är en del av Kungälvs själ och politiken måste arbeta för att skapa förutsättningar för att fabriken ska vara kvar. Valet mellan att snabbt få fram bostäder eller  att behålla en stor privat arbetsgivare och värna Kungälvs själ ser vi i Centerpartiet som lätt.

Ove Wiktorsson

Isabella Carneström Edman, C

Relaterade artiklar
Fler artiklar