Därför föreslås Grön express få ändrad körväg

Svar till ”Bevara Grön Express turtäthet och hållplatser” i KP den 26 juni. Tack för er insändare gällande Grön express….