Pendlarparkering på Ytterby station.

Dålig planering och fräcka parkeringsavgifter

Flera artiklar i KP har handlat om parkeringar i Kungälv. Någon frågade varför det inte ordnas omstigningsparkering för dem som tar bussen till Göteborg från det nya resecentret. Kommunens svar, det finns ingen plats. Tacka för det när kommunen samtidigt säljer anslutande mark för bostadsbyggande intill Equmeniakyrkan. Taxiföretagen frågar efter plats vid resecentret. Kommunen svarar att det har vi inte tänkt på. En samordnad parkeringsplanering saknas tydligen.

Så senast kommunens information om ett antal nya parkeringsregler. På Ytterbyvägen har 3-timmarsregeln bytts mot parkering högst 30 min, en kraftig inskränkning och vem gynnar den? 3-timmarsregeln har fungerat utmärkt i många år och det finns ingen anledning att slopa den. Många och speciellt äldre människor hinner inte uträtta sina ärenden på så kort tid. Kommunen vill helt enkelt inte att medborgarna ska åka bil till Kungälvs centrum och då är det givetvis bra att göra det svårt att parkera.

Samtidigt passar kommunen på att höja parkeringsavgifterna rejält. Avsikten sägs vara att på det sättet vara med och bära kostnaderna för parkeringsinvesteringar. Mot det finns i varje fall två argument.

För det första. Kommunen väljer att riva stora befintliga och finansierade parkeringar i centrum för att bygga bostäder. Att låta parkerarna bekosta ersättningsparkering i stället för den exploatering som får nyttan tycks alldeles orimligt.

För det andra. Kommunens rätt att ta ut avgift för offentlig parkering regleras i lag 1957:259, 2§ ”I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning i form av avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering.” Denna lag nämner inget som relaterar till ekonomisk investering.

Man frågar sig vem som i detta sammanhang tillvaratar de parkerandes intresse?

Kungälvsparkerare

 

Relaterade artiklar
Fler artiklar