Dags att mäta luftmiljön kontinuerligt

En ny luftmiljökvalitetsutredning utförd av Ramboll 2019-01-23 ”bekräftar att luftkvalitet i centrum riskerar att överskrida ”friskluftsnormen”. Hur kommenterar ansvariga detta…