Bostaden får inte bli ett hinder för den enskilde

Svar på Kerstin Peterssons (L) insändare ”Nu måste vi satsa på vår äldre omsorg i Kungälv” den 18 september. Härligt…