Bilister måste också prioriteras 

Det är bra att Johan Holmberg lyfter fram att Socialdemokraterna vill satsa på gång och cykelväg och större pendelparkering. Placeringen borde…